Biznesplan od podstaw – cz.1

przez admin

Z przyjemnością jest nam ogłosić, że rozpoczynamy serię artykułów o biznes planach. Cykl będzie ukazywał się regularnie co czwartek. Oczywiście w miarę możliwości, będziemy się starać publikować także na inne tematy. Z wpisów na bloga, dowiecie się między-innymi: jakie korzyści może dać nam dobrze i skrupulatnie przygotowany biznes plan, jak przygotować biznes plan czy jak podejść do pisania biznes planów do Urzędu Pracy, konkursów i dotacji z Unii Europejskiej, konkursów Lokalnych Grup Działania (LGD) czy biznes planów pod kredyt inwestycyjny lub deweloperski. 

Brak świadomości
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie korzyści może przynieść dobrze wykonany biznesplan. Podchodzą do nich w sposób lekceważący i traktują je jako proforma – głównie w przypadku starania się dotację na założenie firmy lub jej rozwój. Zdarza się nawet tak, że przedsiębiorcy lub osoby prywatne dla których piszemy biznes plan, nie do końca wiedzą co chcą zrobić lub w jaki sposób to przeprowadzić. Jest to niebezpieczne dla inwestycji gospodarczej, jeżeli już na wstępnym etapie, musimy pokazywać inwestorom co i jak. Właśnie dlatego biznesplan jest kluczowym elementem przy zakładaniu firmy lub realizacji inwestycji gospodarczej. Dzięki niemu realniej podchodzimy do tego co nas czeka jako przedsiębiorco. W trakcie przygotowywania lub czytania dobrze napisanego biznesplanu, realnie zauważamy ilość konkurencji, koszty jakie nas czekają czy ile pracy będziemy musieli włożyć w sprzedaż i marketing naszego produktu lub usługi. Warto być świadomy powyższych, nikt z nas nie chcę babrać się po łokcie w brei, którą sami sobie zgotowaliśmy. 

zdjęcie biznesplan - Biznesplan od podstaw – cz.1

Ocena projektu
Opracowaliśmy swój biznesplan lub dostarczyła nam go firma, która profesjonalnie się nim zajmuje. Zapoznaliśmy się z nim kilkukrotnie, co dalej? Jeżeli zaczynasz uważać, że Twój plan działania, ani nie jest oryginalny i ma luki. W takim razie powinni Państwo się zastanowić przed rozpoczęciem inwestycji gospodarczej nad załataniem luk. Ulepszeniem go. Zawsze lepiej być dobrze przygotowany, niż już z brakami, które i tak będzie trzeba nadrobić rozpoczynać projekt. Własna działalność gospodarcza lub realizacja dużego projektu inwestycyjnego to nie chleb powszedni. Warto się zastanowić trzy razy przed rozpoczęciem działań. Jeżeli jednak uważamy, że jest dobrze i damy radę, czas zacząć działać.

Co powinien zawierać biznesplan?

Wielu z Was na etapie pierwszego podejścia zadaje sobie pytanie, co powinien zawierać biznesplan by był wykonany prawidłowo? W zależności od zastosowania biznesplanu, powinniśmy rozpocząć od:

1. Zdefiniuj przygotowanie do przeprowadzenia inwestycji gospodarczej – ten podpunkt powinien zawierać całość przygotowania merytorycznego: doświadczenie zawodowe, zdobyte wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje w postaci kursów oraz szkoleń. W przypadku kredytów inwestycyjnych lub deweloperskich powinniśmy szczegółowo opisać dotychczasową działalnością – od podstawowych danych o firmie, po wyniki finansowe z ostatnich 3 lat (rachunek zysków i strat, bilanse finansowe, przepływy pieniężne, analiza wskaźnikowa).
2. Opis planowanego przedsięwzięcia – w tym punkcie powinniśmy szczegółowo określić na czym polegać będzie nasza działalność. Musimy określić także lokalizacja i szczegółowo ją omówić – zalety oraz wady. Określmy szczegółowo rynek na którym będziemy operować (lokalny, regionalny, krajowy, eksport). Zadajmy sobie trud i przygotujmy strategię docierania do potencjalnych kontrahentów. Wymieńmy metody marketingu i opiszmy czemu wybraliśmy właśnie te. Przygotujmy wstępny cennik świadczonych przez nas usług. Zadajmy sobie pytanie, czym będziemy różnić się od konkurencji? Opiszmy każdy etap w sprzedaży (dystrybucji)
3. Zestawienia posiadanych oraz potrzebnych materiałów/urządzeń do świadczenia usług – Kolejnym bardzo ważnym podpunktem jest przygotowanie list rzeczy, które posiadamy już by móc wykonywać działalność gospodarczą oraz te których jeszcze potrzebujemy. W tym drugim przypadku powinniśmy szukać od razu konkretnych rozwiązań lub produktów. W przypadku dotacji lub dofinansowania, pamiętajmy że mamy określony budżet oraz, że musimy się rozliczyć co do grosza z wnioskowanej kwoty. Jeżeli staramy się o kredyt inwestycyjny powinniśmy przygotować kosztorys inwestycji oraz operaty szacunkowe.
4. Analiza rynku oraz konkurencji – wiemy już co będziemy robić, jak będziemy to robić, czego potrzebujemy, co jeszcze jest nam potrzebne, jak dobrze jesteśmy przygotowani. Teraz powinniśmy określić czym cechuje się nasz rynek. Jaka konkurencja występuję na rynku? Z charakteryzuj ją, określ jej grupy docelowe, podziel na grupy i określ realną konkurencję. Powinniście się także zastanowić jak zminimalizować jej przewagę i w jaki sposób wejść na rynek. Starajmy się podawać rzeczowo źródło naszych informacji na temat rynku.
5. Cennik, zakładana sprzedaż, założenia projekcji finansowej oraz projekcje finansowe – w tym punkcie powinniśmy przedstawić pełen cennik naszych usług. Przedłożyć założenia projekcji finansowej. Określić zakładaną sprzedaż dla każdego punktu z cennika. Przedstawić rachunki zysków i strat za rok w którym rozpoczynamy działalność oraz za minimum dwa lata do przodu. Jeżeli ubiegamy się o kredyt inwestycyjny w naszym biznesplanie powinniśmy przedstawić: rachunki zysków i strat, bilanse finansowe, IRR, NPV, wskaźniki finansowe, przepływy pieniężne w okresie kredytowania.
6. Wnioski, ocena ryzyka przeprowadzenia inwestycji gospodarczej, analiz SWOT – na podstawie przedstawionych wcześniej informacji w biznesplanie, przygotowujemy analizę SWOT – czyli listę wszystkich uwarunkowań wewnętrznych oraz zdarzeń/czynników zewnętrznych mających wpływ na powodzenie inwestycji. Warto przeczytać swój biznesplan od początku by nie pominąć żadnej informacji. Po wykonaniu analizy SWOT, obiektywnie oceniamy ryzyko przeprowadzenia inwestycji i wyciągamy wnioski. W tej części warto nanieść poprawki na swój biznesplan i ponownie przystąpić do analizy SWOT.

Projekt bez tytułu - Biznesplan od podstaw – cz.1

Jak się przygotować do wykonania dobrego biznesplanu?
Jeżeli składamy wniosek o dofinansowanie lub dotacje, powinniśmy rozpocząć od zebrania całej niezbędnej dokumentacji – świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia. Przemyślmy co chcemy zrobić oraz ile chcemy docelowo zarabiać. Zadajmy sobie mnóstwo pytań. Poświęćmy na to trochę czasu, by mieć pewność, że zadbaliśmy o najdrobniejszy szczegół. Starajmy się już teraz, w jaki sposób będziemy rozwiązywać problemy związane z firmą. Starajmy się patrzeć na przedsięwzięcie w sposób obiektywny lub wręcz stawiajmy go w negatywnym świetle. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że przedsięwzięcie może nam się udać. I jest to dobry krok, ku lepszej przyszłości.

Rodzaje biznesplanów, jakie omówimy na potrzeby cyklu artykułów:
– dotacje z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– dotacje Unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– dla inwestora prywatnego lub spółki,
– dla banku przy ubieganiu się o kredyt inwestycyjny,
– dla funduszy pożyczkowych przy ubieganiu się o kredyt unijny,
– projekty z Urzędu Marszałkowskiego,
– dofinansowania z Lokalnych Grup Działania,
– potrzeby własne ,
– projekty RPO,
– projekty aktywizujące.

Każdy z powyższych biznesplanów różni się między sobą. Właśnie dlatego w kolejnych częściach artykułu omówimy każdy z osobna. Jeżeli uważasz, że dużo z tym pracy, zawsze możesz zlecić to firmie, która przygotuje Ci profesjonalny biznesplan.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie Wasze pytania. Określimy Wasze potrzeby i przygotujemy darmową wycenę. Później Ty zdecydujesz czy chcesz z nami współpracować. Zapraszamy także do śledzenia w Social Mediach, w przyszłym miesiącu rozpoczynamy nasza działalność w portalu Youtube.

Telefon: 570-966-001
E-mail: marketing@ivee.pl